Metodebeskrivelse for Åben Dialog

Socialstyrelsen2014

Dette er første del i manualen for Åben Dialog, som indeholder en kort introduktion til tilgangen samt en kort beskrivelse af de syv grundprincipper for Åben Dialog.

Åben Dialog er en velafprøvet tilgang med klare grundprincipper, men den er kun i begrænset form blevet manualiseret tidligere.

Der er derfor blevet udviklet en manual, som er tiltænkt de praktikere, som skal arbejde med Åben Dialog. Manualen beskriver formål og fremgangsmåde fra opstart af forløbet til afholdelse af netværksmøder og afslutning af forløbet og tydeliggør i de enkelte faser kerneelementerne og hovedaktiviteterne i Åben Dialog. 

Denne del af manualen omhandler Åben Dialog som tilgang og giver en kort introduktion til Åben Dialog. Afslutningsvis vises den faseoversigt, der er udarbejdet som ramme for processen i et Åben Dialog-forløb (flowmodellen). I del II, Metodemanual for Åben Dialog, finder I den egentlige handlingsanvisende manual med beskrivelse af de enkelte faser i forløbet. Den del vil kunne anvendes i praksis af praktikerne i de fem kommuner og bruges som opslagsværk gennem afprøvningsforløbet. 


 
Hent publikationen

 

Nedenfor finder du link til den anden del af metodemanualen.

Udgivelse: Del  2 - Metodemanual for Åben Dialog