Evaluering af De Utrolige År: Delrapport 1: Implementeringen af programmet

Rambøll Management Consulting A/S2009

Denne rapport udgør første del af en evaluering af programserien "De Utrolige År". Formålet er at tilvejebringe viden om udgangspunkt for implementeringen og den praktiske implementering.

Denevidensbaserede programserie "De Utrolige År" forbedrer de sociale kompetencer hos børn i adfærdsvanskeligheder. Programmet forbedrer også forholdene i familien ved at reducere graden og hyppigheden af børns problematiske adfærd i hjemmet.

Det viser denne undersøgelse, som Rambøll har lavet for Servicestyrelsen.

Programserien har været i brug i danske kommuner siden 2006.

Delrapport 1 indeholder en analyse af kommunernes udgangspunkt for implementeringen af programmerne, heriblandt målgruppen, samt den praktiske implementering. Rapporten beskriver de forskellige måder, kommunerne organiserede og fortolkede de to DUÅ-programmer på. De gode eksempler fremhæves og beskrives, og de barrierer, som kommunerne mødte, analyseres. Rapporten indeholder ligeledes forslag til, hvordan Servicestyrelsen fremadrettet kan støtte kommunerne i implementeringen.


Se også pjecen: De Utrolige År: fokus på det positive samvær samt Evaluering af De Utrolige År: delrapport 2: Effekten af programmet.


 
Hent publikationen