Evaluering af De Utrolige År: Delrapport 2: effekten af programmet

Rambøll Management Consulting A/S2010

Undersøgelsen udgør anden del af en evaluering af programserien "De Utrolige År" i Danmark, og fokuserer på effekten og metodeloyaliteten i De Utrolige År: fokus på det positive samvær.

Den evidensbaserede programserie "De Utrolige År" forbedrer de sociale kompetencer hos børn i adfærdsvanskeligheder. Programmet forbedrer også forholdene i familien ved at reducere graden og hyppigheden af børns problematiske adfærd i hjemmet.
Det viser denne undersøgelse, som Rambøll har lavet for Servicestyrelsen.

Programserien har været i brug i danske kommuner siden 2006.

Delrapport 2 har fokus på effekten af de to DUÅ-programmer, samt med hvilken fidelitet programmet er implementeret. Delrapport 2 vil komme med anbefalinger til Servicestyrelsen i forhold til, hvilke punkter man med fordel kunne fortsætte med at have fokus på for at sikre en succesfuld implementeringen af DUÅ i Danmark.
Se også den første del af evalueringen af De Utrolige År i Danmark. 

Se også pjecen: De Utrolige År: Fokus på det positive samvær samt  Evaluering af De Utrolige År: Delrapport 1: Implementeringen af programmet


 
Hent publikationen