De Utrolige År: Fokus på det positive samvær

Socialstyrelsen2010

De Utrolige År (DUÅ) er en programserie, som forbygger eller behandler adfærdsvanskeligheder hos børn.

De Utrolige År giver forældre, børn, lærere og pædagoger grundlæggende kompetencer i at praktisere nye måder at være sammen på. Et af de grundlæggende principper i De Utrolige År er at fokusere på det positive i samværet med barnet. De Utrolige År er gruppebaseret. Det vil sige, at programmet gennemføres med en gruppe børn, en gruppe forældre eller en gruppe lærere/pædagoger. De Utrolige År er baseret på anvendt adfærdsanalyse, udviklingspsykologi, social læringsteori og kundskaben om gruppeprocesser.

Programserien består af:

1. Forældreprogrammer
2. Børneprogrammer
3. Lærer-/pædagogprogram
Programmerne kan med fordel benyttes i en sammenhængende indsats, men nogle programdele kan også anvendes hver for sig.

Programserien er udviklet af Professor Carolyn Webster-Stratton.

Se også: 

Evaluering af De Utrolige År: Delrapport 1: Implementeringen af programmet

Evaluering af De utrolige år: Delrapport 2: effekten af programmet

 


 
Hent publikationen