Udsatte børn og unges skolegang og læring – centrale udfordringer

Partnerskab om udsatte børn og unges skolegang og læring2024

Udgivelsen beskriver otte udfordringer, som har betydning for, at vi ikke i tilstrækkelig grad lykkes med at hjælpe børnene og de unge i udsatte positioner til trivsel og faglig udvikling i skolen.

Børn og unge i udsatte positioner er i langt større risiko for at få en mangelfuld skolegang og har dermed vanskeligere forudsætninger for at klare sig godt senere i livet. De har mere fravær, flere skoleskift og trives dårligere.

Årsagerne til, at børn og unge i udsatte positioner oplever udfordringer forbundet med deres skolegang og læring kan være mange og komplekse. I udgivelsen præsenteres otte udfordringer, som vurderes at have betydning.

  • Barnets og den unges perspektiv og ressourcer danner ikke afsæt for organisering og indsats på tværs af skole- og socialområde.
  • Der mangler sammenhæng mellem støtten til det enkelte barn eller den enkelte unge og de fællesskaber, som barnet indgår i.
  • Børn og unge i udsatte positioner mødes af lave forventninger til deres faglige udvikling.
  • Der mangler systematik, kontinuitet og fælles ansvar i det tværgående samarbejde.
  • Viden og forskning om udsatte børn og unges skolegang anvendes ikke i praksis.
  • De nødvendige kompetencer og redskaber er ikke altid til stede på skoler og i familieafdelinger.
  • Der gennemføres for få sociale investeringer i udsatte børn og unges skolegang.
  • Styringsmæssige logikker udfordrer en fælles tværgående strategisk indsats.

Udfordringsbilledet er ikke udtømmende. De otte udfordringer skal ses som nogle af de mest centrale udfordringer, der er vigtige at adressere, når kommuner, vidensmiljøer og andre aktører på tværs af skole- og socialområdet skal finde løsninger til en bedre skolegang for udsatte børn og unge.

Udgivelsen er udarbejdet af det faglige Partnerskab om udsatte børn og unges skolegang og læring. Formålet med partnerskabet er at styrke den faglige og strategiske dialog og skabe større synlighed på tværs af skole- og socialområdet om udfordringer og mulige veje til at styrke indsatsen for udsatte børn og unges skolegang. Partnerskaber er nedsat i et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Læs mere om Social- og Boligstyrelsens arbejde med udsatte børn og unges skolegang og læring her

Læs mere om partnerskabet her

Hent publikationen her