Laura Lundys model for børneinddragelse – målrettet myndighedsområdet

2024

Udgivelsen introducerer til Laura Lundys børneinddragelsesmodel og giver inspiration og handleanvisninger til, hvordan myndighedsrådgivere og ledere kan styrke inddragelsen af børn og unge i praksis. Udgivelsen udgør det ene element i et såkaldt introduktionspakke, der også indeholder en plakat, dialogkort og et spørgeskema.

Forskning peger på, at børn og unge ikke inddrages tilstrækkeligt i egen sag, selvom de gerne vil - og også har krav på det.

Reel og løbende inddragelse af børn og unge i sagsbehandlingen er et centralt omdrejningspunkt i barnets lov, der trådte i kraft 1. januar 2024.

Udgivelsen er en introduktion til eksisterende viden, der kan styrke inddragelsen af børn og unge i praksis. Der tages afsæt i forskeren Laura Lundys børneinddragelsesmodel og hendes centrale begreber, som udfoldes med henblik på brug i dansk myndighedspraksis. Der er fokus på at give såvel inspiration som konkrete handlingsanvisninger.

Udgivelsen er bygget op om temaerne:

  • Hvordan man kan forstå og anvende Lundys børneinddragelsesmodel
  • Hvordan forstås de fire elementer i Lundys inddragelsesmodel: Rum, Stemme, Tilhører og Indflydelse i en myndighedskontekst?
  • Hvordan børne- og ungerådgivere kan arbejde med at styrke inddragelsen i mødet med børn og unge
  • Hvordan kobles modellens elementer med relevant lovgivning og internationale konventioner?

Udgivelsen henvender sig særligt til ledere og myndighedsrådgivere på børneområdet.

Hent publikationen her

Udgivelsen udgør en del af en samlet introduktionspakke, der sigter mod at styrke inddragelsen af børn og unge i myndighedsarbejdet ved hjælp af Lundys børneinddragelsesmodel.

De øvrige elementer i pakken er en plakat, der visualiserer de væsentligste pointer i modellen, dialogkort med refleksionsspørgsmål og et spørgeskema til at modtage feedback. Elementerne er en del af større redskabssamling.

Se redskabssamlingen her