978-87-94445-79-5

Kvalificering af konsekvenser i SØM – Borgere i hjemløshed – Version 2.0

Social- og Boligstyrelsen2024

Rapporten indeholder en kvalificering af konsekvenser i SØM for målgruppen ”Borgere i hjemløshed”. I rapporten kobles viden fra forskellige kilder for at belyse, hvilken betydning virksomme indsatser eller progression for borgere i hjemløshed har eller kan forventes at have på det afledte forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter.

Denne rapport indeholder en kvalificering af konsekvenser for borgere i hjemløshed på baggrund af Social- og Boligstyrelsens koncept herfor.

Kvalificering af konsekvenser i SØM - Konceptbeskrivelse

Rapporten kobler viden fra registerdata med viden fra litteratur samt praksis- og ekspertviden om, hvilken betydning virksomme indsatser eller progression for borgere i hjemløshed har eller kan forventes at have på det afledte forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter.

Rapporten giver desuden anbefalinger til, hvilke konsekvenser der bør medregnes i SØM i forbindelse med udarbejdelse af beregninger for indsatser målrettet borgere i hjemløshed.

Rapporten er opdateret april 2024 for at tilpasse den til de forudsætninger, der gør sig gældende efter lovændringen på hjemløshedsområdet, der trådte i kraft 1. oktober 2023.

Ud over rapporten er der udarbejdet et notat, der beskriver ændringerne i refusionsreglerne på hjemløshedsområdet, jf. lovændringen på hjemløshedsområdet, der trådte i kraft 1. oktober 2023, samt betydningen for konsekvenser i SØM for borgere i hjemløshed.

Notat: Ændringer i refusionsregler på hjemløshedsområdet samt betydningen for konsekvenser i SØM