Kvalificering af konsekvenser i SØM – Konceptbeskrivelse

Social- og Boligstyrelsen2023

Rapporten beskriver konceptet for kvalificering af konsekvenser i SØM. Formålet med kvalificering af konsekvenser i SØM er at forbedre det vidensgrundlag, som konsekvenser i SØM baserer sig på, for dermed at kunne udarbejde mere retvisende beregning i modellen.

Kvalificering af viden om konsekvenser i SØM består i at kombinere viden fra forskellige kilder for at belyse, hvilken betydning virksomme indsatser eller progression for forskellige målgrupper på socialområdet har eller kan forventes at have på det afledte forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter.

Som led i kvalificering af viden om konsekvenser anvendes tre kilder:

  • Registerdata anvendes til at beregne konsekvensestimater, der udtrykker, hvilken betydning det typisk har for målgruppens forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter, når de opnår et registerbaseret succesmål, og når der via regressionsanalyse er kontrolleret for en række bagvedliggende faktorer.
  • Litteratur belyser eksisterende viden om afledte konsekvenser af virksomme indsatser eller progression for målgruppen.
  • Praksis- og ekspertviden anvendes til at udarbejde forandringsteorier, der belyser, hvilke virkninger en virksom indsats over for målgruppen typisk medfører.

Kombinationen af registerdata med litteratur samt praksis- og ekspertviden udmønter sig i anbefalinger til, hvilke konsekvenser der typisk bør medtages i SØM-beregninger af indsatser for målgruppen.