Fem kritiske succesfaktorer for implementeringen af Åben Dialog

Social- og Boligstyrelsen2024
Billede af publikationens forside

Åben Dialog er en metode, der har dokumenteret effekt for borgere med svære og ofte komplekse udfordringer. Analysen beskriver, de kritiske succesfaktorer for at lykkes med en succesfuld implementering af Åben Dialog.

Åben dialog er en metode, der bygger på principperne i tilgangen Borgeren ved roret i samarbejdet med borgerne. Åben Dialog sikrer, at borgernes håb, ønsker og drømme fungerer som rettesnor for indsatsen. I Åben Dialog søger man gennem netværksmøder som omdrejningspunktet for metoden at skabe en helhedsorienteret og tværgående tilgang. Metoden har dokumenteret effekt for borgere med svære og ofte komplekse udfordringer, og der ses positiv udvikling i borgerens mentale trivsel samt et reduceret forbrug af sundhedsydelser.

Erfaringer fra praksis

Analysen er baseret på interviews med ledere og medarbejdere i tre kommuner samt forudgående litteraturgennemgang og registeranalyse af modtagere af Åben Dialog.

Analysen afdækker, hvilke drivkræfter og barrierer der er på spil, når en kommune ønsker at arbejde med Åben Dialog, og peger på fem kritiske succesfaktorer for at lykkes med at implementere Åben Dialog.

Fem kritiske succesfaktorer

De fem kritiske succesfaktorer i analysen er:

  • Implementering og kompetenceudvikling i et afgrænset fagligt område.
  • Tværgående metode kræver tværgående ledelsesopbakning.
  • Prioritering af implementering og hurtigt i gang.
  • Pragmatisk tilgang fremmer det tværgående samarbejde.
  • Overensstemmelse mellem Åben Dialog og organisationens faglige tilgang.

Analysen gennemgår de fem kritiske succesfaktorer med en beskrivelse af:

  • hvad den enkelte succesfaktor indeholder,
  • hvorfor den er afgørende for implementering af Åben Dialog
  • eksempler på hvordan de enkelte succesfaktorer har understøttet kommunernes implementering af Åben Dialog.

Analysen er målrettet kommunale ledere, som står over for implementering af Åben Dialog. Det gælder både den strategiske ledelse såvel samt faglige ledere med personaleansvar.