978-87-94371-62-9

VISOs årsrapport 2022

Social- og Boligstyrelsen2023
Forsiden af VISOs årsrapport 2022

Årsrapporten for Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) viser nøgletal over henvendelser og rådgivningsforløb og beskriver VISOs økonomi. Der fortælles også om tilfredsheden med VISO og om årets udbud, vidensprojekter og øvrige aktiviteter.

Årsrapporten giver et overblik over VISOs aktiviteter i det forgangne år. Den viser blandt andet udviklingen i antallet af henvendelser og rådgivningsforløb, herunder de mange forskellige målgrupper, som rådgivningen retter sig imod.

VISO modtog 4.380 henvendelser i 2022 svarende til et fald på 17,5 pct. og 1.673 rådgivningsforløb svarende til et fald på 10 pct. Faldet kan tilskrives, at VISO iværksatte en række initiativer i 2021 for at mindske et forventet merforbrug, hvilket har haft indflydelse på antallet af henvendelser i 2022. Derudover kan faldet også tilskrives, at regioner, kommuner, tilbud mv. måtte omstille planlagt aktivitet grundet COVID-19 for at prioritere andre opgaver, hvilket kan have resulteret i færre henvendelser til VISO.

Rapporten viser dog også, at flere henvendelser i 2022 fører til rådgivningsforløb end i tidligere år. Det indikerer, at VISO i højere grad rådgiver i sager, hvor der er behov for VISOs højt specialiserede viden. VISO er løbende i dialog med kommunerne om, hvordan VISO bedst muligt kan understøtte deres aktuelle behov.

Rapporten omhandler også VISOs koordination af den mest specialiserede specialrådgivning. Det gælder specialrådgivning om syn, høretab, døvblindhed, epilepsi og førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder. Rapporten beskriver desuden VISOs rådgivningsfunktion i forhold til at styrke den socialfaglige kvalitet af sagsbehandlingen på handicapområdet.

Endvidere beskriver rapporten VISOs afsluttede og igangværende vidensprojekter, som understøtter rådgivningen og den sociale praksis i kommunerne inden for udvalgte målgrupper.

Endelig omtaler rapporten VISOs samarbejde med leverandørerne, herunder udbud, kvalitetssikring og udvikling af rådgivningsydelserne mv., kommunernes tilfredshed med rådgivningsforløbene og VISOs økonomi.