Tjeklister til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning

Social- og Boligstyrelsen2023
Forside af publikationen tjekliste til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning

Hæftet indeholder otte tjeklister til at arbejde forebyggende med udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning. Tjeklisterne er baseret på viden om beskyttende faktorer i arbejdet med problemstillingen.

Udadreagerende adfærd skyldes sjældent én faktor, men opstår i et komplekst samspil mellem personen og omgivelserne. VISO har udviklet otte tjeklister til at arbejde forebyggende med udadreagerende adfærd hos personer med udviklingshæmning.

I tjeklisterne stilles en række spørgsmål til refleksion over egen praksis. Tjeklisterne er tænkt som et dialogredskab og kan fx benyttes på teammøder eller til supervision til at komme rundt om de forhold hos og omkring borgeren, der kan have betydning for den udadreagerende adfærd. I hver tjekliste er der mulighed for at skrive noter fx om behov for tiltag, og hvilke tiltag der igangsættes.

Tjeklisterne er baseret på otte faktorer, der er afgørende for at forebygge og reducere udadreagerende adfærd blandt voksne med udviklingshæmning. Tjeklisterne hjælper med at se nogle af disse forhold godt igennem og undersøge, hvor der kan være behov for at justere indsatsen, så borgeren opnår bedre trivsel og den udadreagerende adfærd mindskes.

De otte beskyttende faktorer handler om at:

  • Fagpersonalet har viden om borgerens ressourcer og udfordringer gennem en systematisk udredning
  • Fagpersonalet har viden om adfærdens funktion for borgeren fx at kommunikere et behov til omverdenen
  • Fagpersonalet har viden om målgruppen og årsager til udadreagerende adfærd
  • Indsatser tilrettelægges individuelt
  • Fagpersonalet fremmer den gode relation til borgeren og møder borgeren med en anerkendende tilgang
  • Fagpersonalet fremmer borgerinddragelse
  • Borgeren lærer strategier til at mestre sin hverdag
  • Tilbuddet indretter de fysiske og organisatoriske rammer, så de fremmer tryghed og trivsel for borgere og personale

 

Mere viden

Introduktionsfilm

I introduktionsfilmen introduceres tjeklisterne, og der gives et eksempel på, hvordan redskabet kan anvendes i praksis:  

Se filmen på Youtube

Øvrige materialer

De beskyttende faktorer, som tjeklisterne er baseret på, er identificeret af VIVE for Socialstyrelsen. Læs mere her:

Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd (rapport)

Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd (formidlingshæfte)