Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd – en kortlægning af virksomme metoder og lovende praksis (rapport)

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2018
Forside til rapport om voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

VIVE har for Socialstyrelsen undersøgt, hvad der findes af virksomme metoder og lovende praksis i forhold til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Rapporten indeholder bl.a. en oversigt over metoder og centrale faktorer i indsatsen.

Udadreagerende adfærd kan hos voksne med udviklingshæmning kan have store omkostninger. Det gælder både for borgeren selv, hvis generelle trivsel og sociale liv kan blive påvirket af episoderne, og for fagpersonalet, der kan opleve stress, angst og en øget risiko for vold.

Rapporten indeholder bl.a. en oversigt over metoder identificeret gennem et internationale litteraturstudie og en oversigt over metoder og redskaber anvendt af faglige specialister på området.

Rapporten skal ses som et supplement til Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

På tværs af rapportens datakilder tegner der sig et billede af en række centrale temaer og beskyttende faktorer, som er af afgørende betydning i forhold til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd blandt voksne borgere med udviklingshæmning.

Centralt for at reducere den udadreagerende adfærd er, at:

  • Fagpersonalet har viden om borgerens ressourcer og udfordringer gennem en systematisk udredning
  • Fagpersonalet har viden om adfærdens funktion for borgeren fx at kommunikere et behov til omverdenen
  • Fagpersonalet har viden om målgruppen og årsager til udadreagerende adfærd
  • Indsatser tilrettelægges individuelt
  • Fagpersonalet fremmer den gode relation til borgeren og møder borgeren med en anerkendende tilgang
  • Fagpersonalet fremmer borgerinddragelse
  • Borgeren lærer strategier til at mestre sin hverdag
  • Tilbuddet indretter de fysiske og organisatoriske rammer, så de fremmer tryghed og trivsel for borgere og personale 

Faktorerne er uddybet i rapporten, hvor de også er omsat til en række beskyttende faktorer og risikofaktorer.

Den bagvedliggende undersøgelse bygger på data fra et internationalt litteraturstudie, analyse af VISO-rådgivningsforløb og interviews med VISO-specialister og tilbudsledere samt med modtagere af VISOs rådgivning.

Hvert år gennemfører VISO ca. 300 rådgivningsforløb om borgere med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Det sker efter henvendelser fra fagfolk eller pårørende, der søger rådgivning, fordi de har svært ved at håndtere adfærden.


 
Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes