Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse: Midtvejsevaluering - hovedkonklusioner

2023

Publikationen er en pjece med hovedresultaterne fra midtvejsevalueringen af projektet ’Styrket og helhedsorienteret tilgang for udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse’. Evalueringen har fokus på foreløbige resultater og anbefalinger for implementeringen af indsatsmodellen i projektet.

Pjecen beskriver i overordnede træk de foreløbige resultater og erfaringer i forbindelse med implementeringen af en indsatsmodel. Formålet med modellen er, at flere udsatte unge kommer tættere på job eller uddannelse.

Modellen udvikles i samarbejde med fire kommuner – Frederiksberg, Køge, Kalundborg og Svendborg – i perioden 2021-2023. Derudover indgår Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet også i udviklingsarbejdet. Projektet evalueres af Implement Consulting Group.

Projektkommunerne har arbejdet med at implementere en gruppe kerneelementer samt identificere unge med tværgående problemstillinger på tværs af uddannelses-, social- og beskæftigelsesområdet.

Midtvejsevalueringen, der ligger til grund for pjecen, viser, at det er vigtigt, at der er et ledelsesmæssigt ophæng, og at der udvikles et rum for systematisk refleksion og sparring på såvel medarbejderniveau som chef- og lederniveau.

Det fremgår også, at der med fordel kan udvikles arbejdsgange for, hvordan unge med tværgående problematikker identificeres på tværs af lovgivninger samt en praksis for, hvordan man kan dele informationer på tværs af områder og lovgivninger.

Midtvejsevalueringen er baseret på kvalitative interviews, progressionsdata om de unge samt relevante data fra fagsystemer. Det organisatoriske fundament og de økonomiske omkostninger, der er forbundet med modellen, er også blevet evalueret.

Den oprindelige indsatsmodel er tilrettet på baggrund af resultaterne fra midtvejsevalueringen, og er omdøbt til en samarbejds- og indsatsmodel, der nu består af et kerneelement mere samt et værdigrundlag og to organisatoriske forudsætninger.

Pjecen og midtvejsevalueringen er udarbejdet af Implement Consulting Group på vegne af Social- og Boligstyrelsen.

Hent pjecen her

Gå til indsatsbeskrivelsen her

Læs mere om projektet her