Socialrådgivere i dagtilbud og skoler kan gribe børn i dalende trivsel

2023

Med de rette forudsætninger kan socialfaglige medarbejdere i dagtilbud og skoler spille en væsentlig rolle for børn og unge i mistrivsel. To artikler beskriver, hvordan bl.a. socialrådgivere kan indgå på almenområdet og bidrage til tidlige og sammenhængende indsatser mod mistrivsel hos børn og unge.

Den første artikel viser, hvilke forhold der kendetegner vellykket integration af socialfaglige medarbejdere i dagtilbud og skoler. Artiklen bygger på en vidensafdækning, som VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har udarbejdet for Social- og Boligstyrelsen.

Læs artiklen her

I næste artikel sætter Tina Givskud, socialrådgiver og ansat på Tilst Skole, ord på, hvordan hun kommer tæt på skolens elever og samarbejder med lærere, pædagoger og PPR om at sætte hurtigt ind, når der er tegn på mistrivsel.

Læs artiklen her

Artiklerne henvender sig primært til den strategiske ledelse på børne- og ungeområdet, men de kan læses af alle, som ønsker en faglig introduktion til temaet.