Digital isbn: 978-87-94371-81-0

MOVE gruppebehandling for unge - Manual bind I og II

Center for Rusmiddelforskning2023

Metodemanualen indeholder en detaljeret beskrivelse af MOVE gruppebehandling til unge mellem 15 og 25 år i ambulant social stofmisbrugsbehandling. Den er udarbejdet som en metodemanual til behandlingstilbud, der ønsker at anvende metoden.

MOVE Gruppebehandling er en helhedsorienteret behandlingsmetode, som har til formål at nedsætte eller bringe et problematisk rusmiddelbrug til ophør. Metoden tager udgangspunkt i den unges behov og mål, som disse er udtrykt af den unge selv.

Metodisk er MOVE en kombinationsbehandling, der bygger på tre evidensbaserede metoder: Den motiverende samtale, kognitiv adfærdsterapi og Contingency Management og en række strukturelle elementer.

MOVE som gruppebehandling består af fem individuelle sessioner, hvor der gennemføres en individuel afdækning og behandlingsplanlægning, og den unge forberedes til gruppeforløbet. Derefter følger ni gruppesessioner med fast struktur og dagsorden og med relevante temaer til hver gruppesession. Temaerne relaterer sig til den unges liv og rusmiddelbrug. Behandlingsforløbet afsluttes med et individuelt opfølgningsforløb på seks måneder, hvor kontakten primært er telefonisk/virtuel.

Manualen bygger på erfaringer fra kommunerne Aalborg, Odense, Randers, Silkeborg, Svendborg og Tønder, som i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og Type2Dialog har arbejdet med at videreudvikle og implementere MOVE som gruppebehandling for unge i 2019-2022. Metoden er en videreudvikling af MOVE som individuel stofmisbrugsbehandling til unge.

Manualen er opdelt i to bind. Bind I beskriver den faglige ramme for MOVE gruppebehand­ling, herunder metodens vidensgrundlag, koncept for gruppebehandling, målgruppe, og de strukturelle elementer, metoden består af. Bind II beskriver temaer for metodens individuelle sessioner og gruppesessioner, forslag til formidling, øvelser og oplæg til gruppesnak.