Kvalificering af konsekvenser i SØM – Borgere i hjemløshed

Social- og Boligstyrelsen2023
Forside af publikationen

Rapporten indeholder en kvalificering af konsekvenser i SØM for målgruppen ”Borgere i hjemløshed”. I rapporten kobles viden fra forskellige kilder for at belyse, hvilken betydning virksomme indsatser eller progression for borgere i hjemløshed har eller kan forventes at have på det afledte forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter.

Denne rapport indeholder en kvalificering af konsekvenser for borgere i hjemløshed på baggrund af Social- og Boligstyrelsens koncept herfor.

Kvalificering af konsekvenser i SØM - Konceptbeskrivelse

Rapporten kobler viden fra registerdata med viden fra litteratur samt praksis- og ekspertviden om, hvilken betydning virksomme indsatser eller progression for borgere i hjemløshed har eller kan forventes at have på det afledte forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter.

Rapporten giver desuden anbefalinger til, hvilke konsekvenser der bør medregnes i SØM i forbindelse med udarbejdelse af beregninger for indsatser målrettet borgere i hjemløshed.