Fleksible pladser i socialpsykiatrien

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2023

Rapporten beskriver erfaringer fra tre forskellige midlertidige tilbud, der fungerer mellem udskrivning fra den regionale psykiatri og i overgangen til relevant støtte i socialpsykiatrien. I rapporten fremhæves ro og restitution for borgerne samt et godt samarbejde mellem region og kommune som vigtige elementer i tilbuddene.

Rapporten indeholder en erfaringsopsamling udarbejdet af VIVE, der beskriver, hvordan der arbejdes med fleksible tilbud i overgangen fra sygehusindlæggelse i den regionale psykiatri til den rette støtte i socialpsykiatrien.

Nogle borgere venter længe på at få den sociale indsats, som de har brug for, efter udskrivelse. Manglende tilbud efter udskrivelse kan øge risikoen for, at borgernes problemer forværres og for genindlæggelser. Desuden er der færdigbehandlede patienter i den regionale psykiatri, der ikke kan udskrives pga. ventetid i forbindelse med udredning og/eller manglende ledig plads på et relevant tilbud.

Rapporten beskriver erfaringer med brugen af fleksible pladser på tre tilbud. Med fleksible pladser menes tilbud, der i en afgrænset periode giver ophold for borgere, der på udskrivningstiden ikke modtager en tilstrækkelig og relevant støtte i socialpsykiatrien. De tre udvalgte tilbud er POLARIS i Herning Kommune, MPO-projektet fra Holstebro Kommune og Røde Kors’ tilbud Pitstop i Aarhus Kommune.     

I rapporten beskrives eksisterende praksis for de tre tilbud ud fra temaer som fx organisering og finansiering af tilbuddene, det faglige indhold i indsatsen og samarbejde med den regionale psykiatri. Rapporten indeholder også faglige resultater samt erfaringer og gode råd til andre.  

Resultater

Alle deltagere i undersøgelsen vurderer, at tilbuddene med fleksible pladser er meningsfulde og har stor betydning for borgerne, ligesom de overordnet synes, at samarbejdet på tværs af sektorer og aktører fungerer godt.

Trods tilbuddenes forskellighed er der også enslydende erfaringer med, hvad der opleves som centralt i samarbejdet om og med borgerne. Rapporten fremhæver bl.a. følgende erfaringer:

Koordination og gensidigt kendskab

Et velfungerende samarbejde mellem regionen og kommunen er afgørende for, at den enkelte borger kan få et meningsfuldt og sammenhængende forløb. Det er vigtigt, at alle involverede i borgerens forløb har forståelse for og kendskab til hinandens fagområde og tilgange.

Det gode samarbejde er også karakteriseret ved, at der er tæt koordination og klare aftaler om ansvarsfordeling og overlevering af viden. Det kan fx sikres gennem gentagne fysiske møder og faste kontaktpersoner. 

Ligesom det er vigtigt med faste kontaktpersoner for medarbejdere på tværs af sektorer og aktører, er det også vigtigt, at der er så stor kontinuitet i kontakten til borgere som muligt.

Ro og restitution

Ro og restitution er nøgleord i indsatsen. Fælles for mange af borgerne er, at deres liv kan være præget af ustabilitet og uforudsigelighed. Et vigtigt fokus i indsatsen er derfor at skabe ro og stabilitet i den enkeltes liv.

Borgerne kan fx have brug for hjælp til økonomi, boligsituation, lægekontakt, medicin, sundhedskort og MitID, som er vigtigt for at få hverdagen til at fungere. Indsatsen bør tilpasses den enkelte borger og samtidig være helhedsorienteret.

Baggrund

Erfaringsopsamlingen er udarbejdet i forbindelse med initiativet ”Afklaringspladser” fra 2023-2025, under 10-årsplan for psykiatrien. Initiativet har til formål at skabe bedre og lettere overgange for voksne borgere ved udskrivelse fra den regionale psykiatri til socialpsykiatrien. Rapporten er udarbejdet af VIVE for Social- og Boligstyrelsen i perioden maj 2023 til oktober 2023.

Rapportens resultater indgår i udviklingen af en overordnet model for, hvordan kommunerne kan arbejde med ordningen, afklaringspladser.

Læs mere om Afklaringspladser her