Anbefalinger og praksiseksempler om børneinddragelse i sagsbehandlingen

Social- og Boligstyrelsen for Partnerskab om Børnene Først2023

Anbefalingerne har til hensigt at klæde kommuner på til at arbejde med børneinddragelse i forbindelse med barnets lov og derved styrke myndighedssagsbehandlingen.

Partnerskab om Børnene Først har udarbejdet syv anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen. Anbefalingerne er målrettet både ledere og medarbejdere, der arbejder på myndighedsområdet i landets kommuner, og er udarbejdet for at klæde kommunerne på til at arbejde med børneinddragelse i forbindelse med barnets lov.

Formålet med anbefalingerne er dels at tilbyde praksisnære anbefalinger til, hvordan børn og unge bliver aktører i deres egen sag, dels at motivere ledere og medarbejdere til aktivt at arbejde med, hvordan anbefalingerne kan omsættes i praksis, så de får betydning for børn og unge i deres møde med myndighedsområdet.

Anbefalingerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra det samlede Partnerskab om Børnene Først, mens Social- og Boligstyrelsen har været pennefører på anbefalingerne og har afdækket litteraturen på området. Anbefalingerne er udformet med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer for inddragelse af børn og unge i sagsbehandling og med afsæt i litteratur fra forskning og praksis om børneinddragelse.

De syv anbefalinger dækker over to anbefalinger, som understøtter rammerne for at kunne arbejde med reel børneinddragelse, og fem anbefalinger, der handler om den konkrete praksis med inddragelse af børn og unge i egen sag.

De syv anbefalinger:

Illustrering af model som et hjul med anbefalinger til et fælles børnesyn i organisationen. Anbefalingerne er: Inddragelse af barnets perspektiver i beslutninger, tydelig ramme og løbende dialog med barnet, opbygning af en tillidsfuld relation, tilpasning af kommunikationsformer og involvering af forældre og netværk.

Hver anbefaling har tre niveauer: hvad, hvorfor og hvordan. Anbefalingerne beskriver dermed, hvad det anbefales at gøre, hvorfor dette anbefales, og hvordan anbefalingen kan udmøntes i praksis.

Social- og Boligstyrelsen har været pennefører på vegne af Partnerskab om Børnene Først og har desuden udarbejdet en PowerPoint-præsentation, som kan anvendes af ledere og medarbejdere i kommunerne til intern formidling af indholdet i anbefalingerne.

Læs mere om Partnerskab om Børnene Først her

Praksiseksempler

For hver anbefaling er der ligeledes udarbejdet et praksiseksempel, som tilbyder inspiration til, hvordan medarbejdere og ledere konkret kan arbejde med og omsætte anbefalingerne i praksis. Praksiseksemplerne findes i et selvstændigt katalog til anbefalingerne, som der linkes til nederst på siden.

Praksiseksemplerne beskriver syv eksempler på nuværende kommunal praksis om god børneinddragelse. Formålet med eksemplerne er at give konkret inspiration til, hvordan kommunerne kan omsætte partnerskabets syv anbefalinger til praksis. Det er ikke tanken, at eksemplerne kan overføres en til en, men at andre kommuner kan blive inspireret til, hvordan de kan arbejde med at inddrage børn og unge.

Praksiseksemplerne kan downloades her