Statusnotat: Evaluering af de reviderede magtanvendelsesregler

Rambøll2022

Udgivelsen gør kort status på de foreløbige resultater i evalueringen af de reviderede magtanvendelsesregler, hvor man undersøger, hvordan det er gået med at omsætte de nye regler og tilhørende praksis på henholdsvis handicap- og demensområdet.

I januar 2020 blev magtanvendelsesområdet på handicap- og ældreområdet revideret. I den forbindelse blev der igangsat en evaluering.

Den endelige evaluering forventes at blive offentliggjort medio 2023.

Dette statusnotat blev færdiggjort i foråret 2022 og omhandler:

  • Evalueringsmetode og dataindsamling
  • En status på magtanvendelser og indberetninger
  • Implementering af de nye magtanvendelsesregler og tilhørende praksis
  • Kendskab og forståelse af magtanvendelsesreglerne
  • Oplevelser og erfaringer med de reviderede regler
  • Rådet for tryghedsskabende velfærdsteknologi.

Der er følgende enkelte og foreløbige fund:

  • Indberetninger af magtanvendelser er steget.
  • Der opleves, at de nye magtanvendelsesregler giver et større handlerum, men samtidig også, at der er gråzoner.
  • 62 % af lederne og knap 50 % af medarbejderne har modtaget en form for opkvalificering i forhold til reglerne (i slutningen af 2021).

Rambøll står for evalueringen og har i den forbindelse udarbejdet dette notat.


 
Hent publikationen