Samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner eller opholdssteder. Slutevaluering

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd2022

Udgivelsen er en evaluering af en samarbejdsmodel for døgninstitutioner/opholdssteder, plejefamilier og familieplejekonsulenter. Evalueringen beskriver implementering, resultater og omkostningsniveau.

Evalueringen beskriver erfaringer og resultater fra afprøvningen af en samarbejdsmodel på anbringelsesområdet. Projektet er gennemført i perioden januar 2019 til december 2021 for puljemidler fra Socialstyrelsen. PwC har ydet implementeringsstøtte.

Evalueringen har særligt fokus på implementering, resultater og omkostninger.

I projektet har fire kommuner - København, Middelfart, Vejle og Vesthimmerland - udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel, som skal sikre plejefamilier relevant støtte og supervision fra højt kvalificerede fagpersoner fra døgninstitutioner. Formålet har været at bidrage til øget trivsel blandt de anbragte børn og unge samt støtte stabilitet i anbringelserne.

Projektet har været gennemført mellem døgninstitutioner/opholdssteder, plejefamilier og familieplejekonsulenter. Den konkrete opkvalificering har enten fundet sted på individuel basis eller i grupper.

Ifølge evalueringen har plejefamilierne generelt oplevet, at deres kompetencer er blevet styrket og i de kommuner, hvor der er skabt netværk mellem plejefamilierne, oplever de også mindre stress og mere tilfredshed i rollen som plejeforældre.

Sammen med evalueringen er der udgivet en beskrivelse af indsatsen, som kan være til inspiration for andre kommuner, der ønsker at etablere samarbejder mellem familieplejeområdet og døgninstitutioner eller opholdssteder.

Hvis du vil vide mere

Udover evalueringen er der udarbejdet en indsatsbeskrivelse af samarbejdsmodellen:

Se indsatsbeskrivelsen