Samarbejder mellem døgninstitutioner, plejefamilier og familieplejekonsulenter. Indsatsbeskrivelse

PwC2022

Indsatsbeskrivelsen er udarbejdet som en inspiration til kommuner, som ønsker at etablere et fast samarbejde mellem døgninstitutioner, plejefamilier og familieplejekonsulenter.

Udgivelsen bygger på erfaringerne fra fire kommuner - København, Vejle, Middelfart og Vesthimmerland - som i perioden 2019-21 har arbejdet med etableringen af en samarbejdsmodel. Modellen skal sikre plejefamilier relevant støtte og supervision fra højt kvalificerede fagpersoner fra døgninstitutioner.

Hensigten har været at styrke plejeforældrenes kompetencer og mestring i rollen som plejeforældre og derigennem sikre en større stabilitet og færre sammenbrud i anbringelser af børn og unge.

Indsatsbeskrivelsen er tænkt som inspiration til kommuner, der selv ønsker at etablere en lignende samarbejdsmodel. Udgivelsen rummer derfor både konkrete råd og anbefalinger og en gennemgang af modellen.

Ud over formål og målgruppe beskrives de fire kerneelementer i samarbejdsmodellen:

  • Tværgående samarbejde, der skal sikre en stærk og koordineret indsats på tværs af familieplejen, myndighedsrådgiver, døgninstitutioner og plejefamilier
  • Kompetenceudvikling til plejefamilierne i form af et forløb, som døgninstitutionerne står for
  • Netværk blandt plejefamilier, således familierne får mulighed for at udveksle erfaringer og støtte hinanden.
  • Akuttelefon, som giver plejefamilierne mulighed for at få faglig sparring og professionel støtte på alle tider af døgnet.

Der er udarbejdet en kort pixi-version af indsatsbeskrivelsen, der er tilgængelig som bilag nedenfor.

Pixi-version af indsatsbeskrivelsen om samarbejder mellem døgnsinstitutioner, plejefamilier og familieplejekonsulenter

Bemærk, at pixien er i en version, der kan printes på ét A4 papir og foldes på midten. Vær derfor opmærksom på, at siderne ligger forskudt, når du læser pixien på skærmen.

Hvis du vil vide mere

Indsatsbeskrivelsen af samarbejdsmodellen er baseret på erfaringerne fra et konkret projekt.

Se evalueringen