Digitalt isbn: 978-87-7119-995-6

Housing First for Unge - Evaluering af et modningsprojekt i fire kommuner

VIVE og PwC2022

Evalueringsrapporten redegør dels for indsatsmodellen for Housing First for unge-indsatsen og dels for de samlede erfaringer med modellen fra de fire kommuner, der har bidraget til at modne den.

Housing First for unge er et modningsprojekt målrettet unge i risiko for eller i hjemløshed i alderen 14-24 år.

Erfaringer fra tidligere programmer målrettet unge i hjemløshed har peget på et behov for at videreudvikle Housing First-modellen og målrette den til de særlige udfordringer og behov, som unge står i.

Fire kommuner har fra efteråret 2020 til udgangen af 2021 bidraget til at modne indsatsmodellen. Modellen skal bidrage til at skabe sammenhæng i indsatsen og med boligorganisationer, civilsamfund og psykiatri, så de unge får en mere rettidigt og individuelt tilpasset støtte.

Den samlede indsatsmodel består ud over det særlige ungesyn af følgende indsatselementer:

 • Aktørsamarbejde om tidlig opsporing
 • Helhedsorienteret plan og sammenhæng i indsatsen
 • Systematisk tilgang til at skaffe boliger til de unge
 • Social støtte
 • Traumeinformeret fokus i indsatsen
 • Familie- og netværksmægling
 • Inddragelse af civilsamfundets tilbud og aktiviteter
 • Inddragelse af lokalpsykiatrien i indsatsen.

Evalueringsrapporten beskriver følgende:

 • Metode og data
 • Den samlede indsatsmodel
 • De unge og de igangsatte forløb
 • Resultater og erfaringer med modellens indsatselementer
 • Omkostningsvurdering.

Sammenfatning af evalueringens resultater:

 • Modningsprojektet Housing First for unge er med til at kvalificere et øget aktørsamarbejde om opsporing og forebyggelse, så kommunerne lykkes med at hjælpe unge, de ikke tidligere har haft kendskab til.

Andre relevante publikationer

Housing First for unge: Vidensnotat – ny viden om unge og hjemløshed

Opsporingsguide – En guide til opsporing af unge i risiko for hjemløshed