Opsporingsguide – En guide til opsporing af unge i risiko for hjemløshed

Socialstyrelsen2020

Opsporingsguiden og de tilhørende redskaber kan styrke forebyggelsen af hjemløshed, fra identifikation af bekymring, dialog med den unge til igangsættelsen af indsatser.
Guiden er målrettet fagpersoner, der i deres daglige arbejde møder unge i udsatte positioner. Opsporingsguiden og redskaberne er baseret på forskning og praksis.

Opsporingsguiden er udviklet i overensstemmelse med principperne i Housing First for unge og er målrettet unge i alderen 14 til 24 år, som allerede modtager forskellige former for støtte i kommunalt regi, eller som endnu ikke er opsporet.

Formålet med guiden er at skabe øget viden og et fælles sprog om risikofaktorer for hjemløshed hos unge og at styrke en fælles systematisk tilgang på tværs af forvaltninger, fagområder og aktører.

En vellykket opsporing af unge i eller i risiko for hjemløshed kræver, at fagpersoner, der møder de unge, er rustet til at vurdere den unges risiko, kan indgå i en dialog med den unge, og at der sættes ind med relevant handling, så den unge får tilstrækkelig støtte til at blive hjulpet ud af risikoen for en hjemløshedssituation.

Opsporingsguiden giver et kort overblik over de forskellige faser og trin i opsporingsprocessen og bidrager med praktisk viden og redskaber.

Guiden er målrettet medarbejdere, der i deres daglige arbejde møder unge i udsatte positioner i forskellige forvaltninger eller sektorer, herunder også mennesker i fx frivillige foreninger, NGO’er mv.

Opsporingsguiden er udarbejdet i samarbejde med praktikere fra kommuner og Rambøll Management Consulting (Rambøll).

Der er udarbejdet en poster i tilknytning til guiden. Posteren kan printes i A3 og giver et overblik over dimensionerne i arbejdet med at opspore og forebygge unges hjemløshed. Posteren er uploadet som bilag nedenfor. 

Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes