Håndbog om ungdomssanktionen

Socialstyrelsen2022

Håndbogen er et opslagsværk, der primært henvender sig til sagsbehandlere og koordinatorer samt andre fagprofessionelle, der arbejder med unge i ungdomssanktionen.

"Håndbog om ungdomssanktionen" beskriver aktører, lovgivning, roller, opgaver, problemstillinger og opmærksomhedspunkter i et ungdomssanktionsforløb og gengiver i kort form centrale konklusioner fra undersøgelser og evalueringer om ungdomssanktionen.

Håndbogen har også konkrete redskaber og anbefalinger, der kan bruges i et ungdomssanktionsforløb.

Håndbogen henvender sig særligt dels til sagsbehandlere med sager om unge, hvor ungdomssanktionen enten kan være en mulighed eller er en realitet; dels til de koordinatorer, som skal tilknyttes unge i ungdomssanktionen, og som skal sikre sammenhæng i forløbene. Andre centrale aktører, som fx ledere og medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder vil også kunne finde nyttig viden i håndbogen.

Det er med håndbogens struktur og opbygning, en udvidet indholdsfortegnelse og et stikordsregister tilstræbt, at håndbogen kan fungere som et opslagsværk til at finde hjælp til konkrete spørgsmål.

Håndbogen er en revideret udgave af ”Håndbog om ungdomssanktionen” fra 2008, og findes alene som digital håndbog. Socialstyrelsen har stået for revisionen.