Beskyttende faktorer i arbejdet med voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd (flyer)

Socialstyrelsen2022

Kort flyer beskriver beskyttende faktorer hos voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.

VIVE har for Socialstyrelsen identificeret otte beskyttende faktorer i det socialpædagogiske arbejde med voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd, som her præsenteres i en kort flyer. Formålet med flyeren er at give et overskueligt overblik over indholdet i de beskyttende faktorer. Flyeren kan bruges som redskab i arbejdet med målgruppen. 

De beskyttende faktorer er første gang præsenteret i en rapport og formidlingshæfte. 

Hent rapport om Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

Hent formidlingshæfte om Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

I rapporten uddybes de otte faktorer og evidensgrundlaget præsenteres. I formidlingshæftet gives forslag til redskaber i det praksisnære arbejde med problemstillingen.


 
Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes