Styrket implementering af Housing First – erfaringer fra danske kommuner

Socialstyrelsen2021

Housing First er en tilgang, der giver gode resultater ift. at hjælpe mennesker ud af hjemløshed. Socialstyrelsen har undersøgt faktorer, der kan styrke udbredelsen af Housing First-tilgangen, så flere mennesker i hjemløshed får en Housing First-baseret indsats.

Danmark har i en årrække arbejdet med Housing First-tilgangen, og der ses gode resultater hos de kommuner, som har implementeret tilgangen.

Socialstyrelsen har gennemført en vidensafdækning for at styrke udbredelsen af Housing First-tilgangen. Rapporten præsenterer erfaringer fra praksis med Housing First-tilgangen i de danske kommuner på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews med udvalgte kommuner samt viden fra Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet.

I rapporten præsenteres faktorer, der kan være med til at styrke udbredelsen af Housing First-tilgangen, så flere mennesker i hjemløshed får en Housing First-baseret indsats. Herunder både udbredelse til kommuner, der ikke anvender Housing First-tilgangen samt en øget anvendelse i de kommuner, der anvender Housing First-tilgangen i et begrænset omfang.

Ca. otte pct. af mennesker i hjemløshed i perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020, har modtaget en Housing First-baseret indsats med en af de specialiserede metoder, Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT). De otte pct. er fordelt på 39 kommuner.

Ca. halvdelen af disse mennesker har fået en indsats baseret på CTI. Undersøgelsen viser et potentiale for en større udbredelse af alle de specialiserede støttemetoder.

Erfaringerne fra vidensafdækningen peger på, at udbredelsen af Housing First kan bl.a. styrkes gennem et øget fokus på:

  • Relevante boliger til rådighed til borgere i hjemløshed
  • Samarbejde på tværs af relevante fagområder internt i kommunerne og på tværs af sektorer
  • Kendskab til Housing First-tilgangen som en virksom tilgang
  • Den politiske og ledelsesmæssige prioritering af Housing First-tilgangen i kommunerne og på nationalt niveau
  • Økonomisk incitament for anvendelsen af Housing First-tilgangen.

Vidensafdækningen udspringer af aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-23.

Første del af vidensafdækningen består af rapporten ”Styrket implementering af Housing First – erfaringer fra udvalgte lande”. Rapporten blev udgivet i december 2020 og præsenterer erfaringer med Housing First i Finland, Norge, Skotland og Canada.

Styrket implementering af Housing First – erfaringer fra udvalgte lande 

Hent publikationen