Samarbejdsudfordringer på børnehandicapområdet (hæfte)

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Socialstyrelsen2021

Det kan skabe fortvivlelse i familien, når samarbejdet omkring støtten til børn og unge med funktionsnedsættelser ikke fungerer. Børnene og de unges udfordringer er ofte komplekse, og det kræver forskellige fagligheder at støtte barnet. Dette hæfter giver inspiration til, hvordan samarbejdsudfordringer på børnehandicapområdet kan håndteres og forebygges.

To undersøgelser om samarbejde på børnehandicapområdet viser, at fagprofessionelle kan have forskellige perspektiver og vurdere børnenes funktionsniveau og støttebehov forskelligt.  Samarbejdet kan gå i hårdknude, hvis parterne arbejder i hver sin retning og mangler tillid til og respekt for hinandens fagdomæner. Det kan skabe barrierer for, at familierne får den bedst mulige rådgivning og støtte. Løbende dialog og sparring, tværfaglig vidensdeling og forventningsafstemning er vigtige afsæt for den gensidige forståelse, der gør det muligt at støtte barnet bedre.

Inspirationshæftet opsamler væsentlige opmærksomhedspunkter i samarbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser:

  • Dialog – dialog og gensidig kommunikation er afgørende i samarbejdet. Man kan foregribe samarbejdsudfordringer og konflikter ved at bruge forskellige dialog- og samtaleteknikker.
  • Forventningsafstemning – ved at afstemme forventninger, er parterne bedre forberedte på de situationer der opstår, og kan reagere mere velovervejet og hensigtsmæssigt.
  • Åbenhed og nysgerrighed – ved at møde familien, skolen, den unge selv eller andre samarbejdsparter med åbenhed og nysgerrig­hed, forebygges en række samarbejdsudfor­dringer.
  • Handling – manglende handling kan skabe grobund for samarbejdsudfor­dringer. I mange tilfælde er det proces­sen, som kan opleves langsommelig for fami­lien, den unge eller andre samarbejdsparter.
  • Vidensdeling og vidensudveksling – viden om hinandens fagdomæner bevirker, at samarbejdsparterne bedst muligt kan byde ind i det fælles samarbejde omkring børnene, uden at gå ind over eller i vejen for hinandens fag­ligheder.

Formålet med kataloget er, at synliggøre noget af den tavse viden i sagsbehandlingen omkring børn og unge med funktionsned­sættelser, som kan være et fundament for, at tale om godt samarbejde, og dermed støtte arbejdet omkring børnene og de unge. Ved at styrke samarbejdet, skabes det bedste grund­lag for optimal støtte og indsats over for børn og unge med funktionsnedsættelser.

Læs mere

 Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv i kommentarerne, hvis du har særlig ønsker

Har du kommentarer til din bestilling skriv her

Felter med (*) skal udfyldes