Udfordringer i samarbejdet omkring børn og unge med handicap

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Socialstyrelsen2019
Forside til rapporten om udfordringer i samarbejdet omkring børn og unge med handicap

Samarbejdet omkring børn og unge med handicap kan ofte være kompliceret, hvilket kan mindske udbyttet af VISOs rådgivning. En forundersøgelse viser, hvad disse udfordringer handler om, og hvordan de kan håndteres i rådgivningen.

VISO rådgiver fagfolk og borgere i komplekse sager på blandt andet handicapområdet. I nogle af disse sager vedrørende børn og unge er der udfordringer i samarbejdet mellem de forskellige aktører. Det gælder både før og under rådgivningsforløbet, hvilket mindsker udbyttet heraf.

VISO har derfor bedt VIVE tilvejebringe mere viden om disse samarbejdsudfordringer. Denne viden skal styrke VISOs muligheder for at rådgive og understøtte Socialstyrelsens arbejde med at udvikle arbejdsformer og indsatser, der kan forebygge og håndtere sådanne udfordringer på handicapområdet.

VIVE har undersøgt 29 rådgivningsforløb, hvor der har været samarbejdsudfordringer forud for henvendelsen til VISO. Undersøgelsen viser, at udfordringerne primært ses mellem følgende parter:

1) Sagsbehandlere og forældre: Samarbejdsudfordringerne handler ofte om processen i sagsforløbet og kommunikationen omkring barnet.

2) Forældre og fagpersoner i barnets tilbud: Samarbejdsudfordringer opstår, hvis parterne ikke i tilstrækkeligt grad har afstemt forventningerne. Der kan for eksempel være forskellige opfattelser af, hvorvidt barnets behov tilgodeses af de iværksatte løsninger. Mangelfuld kommunikation og manglende gensidig inddragelse i processer og beslutninger kan også udfordre samarbejdet mellem parterne.

3) Mellem familiemedlemmer: Der er i nogle tilfælde samarbejdsudfordringer mellem forældre indbyrdes, mellem børn og forældre eller andre primære omsorgspersoner. Forældres samarbejdsudfordringer har betydning for koordineringen af indsatser og fælles faglig tilgang til barnet, ligesom de kan lede til loyalitetskonflikter for barnet. Samarbejdsudfordringer mellem børn og forældre viser sig for eksempel i form af mistillid, afbrudt samvær eller kompliceret tilknytning mellem barn og en forælder. Disse udfordringer kan være problematiske for barnets udvikling og trivsel.

Undersøgelsens del 2 om redskaber og metoder

Undersøgelsen viser, at sagerne indeholder mange forskellige typer af samarbejdsudfordringer. VISO har derfor bedt VIVE igangsætte en supplerende undersøgelse, der skal bidrage med yderligere viden om myndighedssagsbehandlernes perspektiver, herunder hvilke kompetencer, redskaber, metoder og specialiseret rådgivning der efterspørges i samarbejdet omkring børn med handicap.


 
Hent publikationen