Vidensopsamling om fritidspas

Socialstyrelsen2021

Mange danske kommuner tilbyder fritidspasordninger for at øge udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter gennem økonomisk støtte og vejledning. I denne vidensopsamling ses der nærmere på de erfaringer og anbefalinger, som viser sig på baggrund af praksis og forskning på området.

Vidensopsamlingen om fritidspas har bl.a. til formål at give et overblik over området, som kan tjene til inspiration for det videre arbejde med fritidspasordninger i landets kommuner.

Et fritidspas kan se ud på flere måder, men består grundlæggende i en ordning, hvor kommunen yder udsatte børn og unge støtte til at deltage i en organiseret fritidsaktivitet, fx en sport. Der ydes altid økonomisk støtte, og herudover kan der suppleres med forskellige former for vejledning mv.

Udgivelsen rummer en opdateret opgørelse over antallet af fritidspasordninger i landet pr. marts 2021 samt en omkostningsvurdering på baggrund af to konkrete praksiseksempler på forskellige organiseringsformer af en fritidspasordning.

Vidensopsamlingen informerer om de lovgivningsmæssige rammer og muligheder og viser eksempler på forskellige organiseringsformer. Derudover rummer udgivelsen viden om målgruppe, metode og effekt og leverer inspiration til arbejdet med implementering og forankring af en fritidspasordning.

Vidensopsamlingen er baseret på en litteraturafdækning, en spørgeskemaundersøgelse og interviews med to case-kommuner.


 
Hent publikationen

 

Omkostningsvurdering af Fritidspas