Omkostningsvurdering af Fritidspas

Socialstyrelsen2021

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger ved opstart og drift af to variationer af indsatsen fritidspas. Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens Omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af to modeller for indsatsen Fritidspas ved brug af Socialstyrelsens Omkostningsmodel.

Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at fritidspas vil komme til at koste at starte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Om fritidspas

Fritidspas er et tilbud til udsatte børn og unge, som ikke i forvejen deltager i foreningslivet, der giver dem mulighed for at få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv, hvor de kan deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med andre børn og unge. Indsatsen kan organiseres på forskellige måder, men består ofte af kontingentstøtte og/eller støtte til udstyr samt fritidsvejledning.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på oplysninger fra Viborg Kommune og Holstebro Kommune.

Den første model for fritidspas, fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere, der omkostningsvurderes, bygger på et scenarie, hvor en kommune igangsætter fritidspas og drifter indsatsen i 3 år. Kommunen etablerer et team af tre fuldtidsansatte fritidsvejledere, der varetager fritidsvejledningen.

Resultaterne af omkostningsvurderingen af fritidspas med kontingentstøtte og ansatte fritidsvejledere viser, at de samlede omkostninger ved indsatsen ud fra det specificerede scenarie er ca. 5,7 mio. kr., imens omkostningerne pr. barn/ung er ca. 4.400 kr. 94 pct. af omkostningerne vedrør drift af indsatsen. Følsomhedsanalyser viser, at omkostningerne pr. gennemført familie kan variere med et spænd fra ca. 3.500 kr. til ca. 5.500 kr.

Den anden model for fritidspas, fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritidsguider, der omkostningsvurderes, bygger på et scenarie, hvor en kommune igangsætter fritidspas og drifter indsatsen i 3 år. Kommunen etablerer et team af en deltidsansat fritidspaskoordinator og 8-10 frivillige fritidsguides.

Resultaterne af omkostningsvurderingen af fritidspas med kontingentstøtte og frivillige fritidsguider viser, at de samlede omkostninger ved indsatsen ud fra det specificerede scenarie er ca. 1,3 mio. kr., imens omkostningerne pr. barn/ung er ca. 1.900 kr. 78 pct. af omkostningerne vedrør drift af indsatsen. Følsomhedsanalyser viser, at omkostningerne pr. gennemført familie kan variere med et spænd fra ca. 1.500 kr. til ca. 2.329 kr.

Hent publikationen