Vidensafdækning af tværgående indsatser omkring udsatte familier

Pluss Leadership, Realize og VIA University College2020

I mødet med udsatte familier peger vidensafdækningen på, at kommunerne med fordel kan arbejde med at skabe tidlig kontakt til og opnå tillid fra familierne. Det gøres bl.a. ved at arbejde systematisk med at tage udgangspunkt i familiernes ressourcer.

På baggrund af et litteraturstudie og en praksisafdækning i seks kommuner har Pluss Leadership, Realize og VIA University College udpeget fire kerneelementer, der er centrale ift. indsatser til udsatte familier.

Kerneelementerne drejer sig bl.a. om at skabe kontakt til og opnå tillid fra familierne. Derudover fokuserer kerneelementerne på, at fagmedarbejdere i kommunerne systematisk skal tage udgangspunkt i familiernes ressourcer.

Pluss Leadership, Realize og VIA University College har gennemført et grundigt litteraturstudie, der omfatter 35 studier fra Danmark (10), USA (9), Holland (3), Storbritannien (3), Sverige (2), Tyskland (2), Norge (1), Østrig (1), Irland (1), Australien (1) og New Zealand (2).

Derudover har konsortiet gennemført en praksisafdækning i seks kommuner, hvor der er gennemført interviews med medarbejdere og ledere.

I rapporten foldes de fire kerneelementer ud vha. referencer og fund i litteraturstudiet samt en beskrivelse af, om kerneelementerne genfindes i praksisafdækningen.

Vidensafdækningen slutter af med en perspektivering af, hvilke elementer man med fordel kan arbejde videre med og forslag til hvordan.

Hent publikationen