Svære anbringelsessager (rapport)

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Socialstyrelsen2020

Hvad kan vi lære af de mest komplicerede anbringelsessager? VIVE har undersøgt for Socialstyrelsen, hvad der kendetegner disse anbringelsessager med børn og unge. Undersøgelsen munder ud en række opmærksomhedspunkter til sagsbehandlere og andre, der arbejder med børn og unge i anbringelse.

Kommunerne henvender sig til VISO – Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, når anbringelsessager er blevet så komplicerede og udfordrende, at sagsbehandlerne ikke ved, hvad de skal stille op for at støtte barnet bedst muligt. Udfordringerne kan handle om, at anbringelsen er ved at bryde sammen, at barnet eller den unge er i svær mistrivsel, har skolevægring eller udviser risikoadfærd, som er svær at håndtere for anbringelsessted eller skole. Erfaringer fra 22 udvalgte VISO-rådgivningsforløb og interviews med VISO-specialister bliver opsamlet i denne rapport, som VIVE har udarbejdet for VISO, Socialstyrelsen.

VIVEs rapport viser blandt andet, hvor vigtigt det er at foretage en grundig udredning af barnets udfordringer og ressourcer, at involvere og motivere barnet til positiv udvikling og at klæde netværket omkring barnet på til at yde den rette støtte.

Rapporten giver et indblik i, hvad der kendetegner børn og unge i svære anbringelsessager, hvordan børnenes anbringelsesforløb ser ud, og hvilke udfordringer anbringelserne rummer. Rapporten illustrerer også, hvilke årsager der kan være til, at VISO inddrages i sagerne, og hvordan et VISO-rådgivningsforløb kan se ud. Endelig peger rapporten på følgende opmærksomhedspunkter:

  • Involvere barnet og familien
  • Foretage tidlig og grundig udredning
  • Skabe gensidig forståelse og forpligtelse i samarbejdet
  • Give støtte til barnets nære netværk
  • Sikre at specialiserede og tværfaglige kompetencer er til stede
  • Foretage langsigtet planlægning af barnet/den unges videre forløb.

Undersøgelsen er baseret på en analyse af 22 udvalgte VISO-rådgivningsforløb i børn og unges anbringelsessager og interviews af otte VISO-specialister, som har erfaringer med at rådgive i anbringelsesforløb.

Undersøgelsens resultater er også formidlet i en kortere pjece

Se video med VIVE-forsker, der fortæller om undersøgelsen 

Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes