Svære anbringelsessager (pjece)

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Socialstyrelsen2020

Hvad kan vi lære af de mest komplicerede anbringelsessager? Denne pjece fortæller om de vigtige opmærksomhedspunkter i svære sager om anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet.

Kommunerne kan henvende sig til VISO – Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation om komplekse anbringelsessager.

Sagerne kan være så komplicerede og udfordrende, at sagsbehandlerne ikke ved, hvad de skal stille op for at støtte barnet bedst muligt.

Udfordringerne kan fx handle om, at anbringelsen er ved at bryde sammen, at barnet eller den unge er i svær mistrivsel, har skolevægring eller udviser risikoadfærd, som er svær at håndtere for anbringelsessted eller skole.

VIVE har udarbejdet en pjece for Socialstyrelsen, der samler op på erfaringerne fra 22 udvalgte VISO-rådgivningsforløb og interviews med VISO-specialister. Pjecen beskriver de væsentligste opmærksomhedspunkter i arbejdet med svære anbringelsessager:

  • Involver barnet og familien
  • Foretag tidlig og grundig udredning
  • Skab gensidig forståelse og forpligtelse i samarbejdet
  • Giv støtte til barnets nære netværk
  • Sikr at specialiserede og tværfaglige kompetencer er til stede
  • Foretag langsigtet planlægning af barnet/den unges videre forløb.

Undersøgelsens resultater er også formidlet i en længere rapport

Se video med VIVE-forsker, der fortæller om undersøgelsen

Hent publikationen

Bestil trykt udgave

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes