Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Socialstyrelsen2020

De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling er en systematiseret samling af anvisninger til behandlingstilbud, der og bygger på lovgivning og aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. Retningslinjerne giver et fælles grundlag for, hvad god social stofmisbrugsbehandling er og kan bruges til at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre den sociale stofmisbrugsbehandling.

De nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling giver kommuner og behandlingstilbud et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og understøtter en helhedsorienteret og systematisk behandling, der er centreret om mål, der formuleres i et samarbejde mellem borger og behandler.  

Retningslinjerne indeholder blandt andet anvisninger til:

  • Hvordan et borgerforløb tilrettelægges bedst muligt i den sociale stofmisbrugsbehandling
  • Hvilke indsatser og ydelser stofmisbrugsbehandling af høj kvalitet omfatter
  • Hvilke organisatoriske forhold og samarbejdsrelationer, der understøtter en kvalificeret indsats.

Retningslinjerne skelner mellem lovbestemte krav til kommunerne og anbefalinger til god praksis.

De nationale retningslinjer retter sig primært mod ledere og behandlere i den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne kan desuden anvendes af kommunale beslutningstagere og planlæggere som et pejlemærke for udviklingen af indsatsen.

Borgere og brugerorganisationer kan i de nationale retningslinjer se Socialstyrelsens anbefalinger til god praksis.

Denne udgave af de nationale retningslinjer erstatter den første udgave, der udkom i 2016.


 
Hent publikationen