Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse

2020

I perioden 2016-2019 har Socialstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorg sammen gennemført satspuljeprojektet ”Resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse”. Inspirationsmaterialet opsamler de væsentligste erfaringer fra projektet og kommer med anbefalinger til det videre arbejde med målgruppen.

I projektet er der blevet udviklet og afprøvet en model for god resocialisering af dømte med opmærksomhedsforstyrrelse. Modellen har omfattet tre indsatsområder:

1. Socialfaglig indsats, der sigter mod at træne den enkeltes forudsætninger for at mestre et liv, baseret på lovlig selvforsørgelse, og etablere og fastholde stabile relationer til familie og netværk. Der er blevet afprøvet to sociale:

 • R&R2-ADHD – en manualiseret indsats, som over en periode på tre måneder veksler mellem holdundervisning og møder med en person, der hjælper med at omsætte det lærte til egen dagligdag.
 • Young-Bramham Programmet (YBP) - en individuel indsats, som kan sammensættes og gennemføres efter den enkeltes behov.

2. Kompetenceudvikling, der sigter mod at højne vidensniveauet om opmærksomhedsforstyrrelse blandt ansatte i kriminalforsorg og kommune og giver dem konkrete redskaber, så de får bedre forudsætninger for at arbejde med indsatte og tilsynsklienter på en hensigtsmæssig måde, der tager højde for de vanskeligheder, der typisk knytter sig til en opmærksomhedsforstyrrelse.

3. Koordineret samarbejde, der sigter mod at optimere arbejdsgange og samarbejdsprocedurer på tværs af kriminalforsorgens enheder og på tværs af kriminalforsorg og kommune.

Anbefalinger

 1. På baggrund af erfaringer fra projektet, har Socialstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale, hvori der opstilles en række anbefalinger til det videre arbejde med målgruppen:
 2. Kompetenceudvikling for alle medarbejdere 
 3. Kompetenceudvikling for nøglemedarbejdere
 4. Screening for ADHD-symptomer sammenkobles med LS-RNR-vurderinger
 5. Opmærksomhedsforstyrrelse udløser tilbud om socialfaglig indsats
 6. Symptomer på ADHD udløser tilbud om udredning
 7. Der arbejdes målrettet med klienters motivation og incitament for deltagelse
 8. Indsatser skræddersys, så de passer til klientgruppe og kontekst-Indførsel af samarbejdsmodel for fængsel, kommune og psykiatri
 9. Brug kommuners tilbud om deltagelse i R&R2-ADHD, når det er muligt.
Hent publikationen