Inspirationsguide UNG Rusmidler

SPUK, Pihl og Trine Ry2020

Inspirationsguiden til UNG Rusmidler skal inspirere til udvikling og opkvalificering af rådgivnings- og behandlingsindsatser til unge med et problematisk forbrug af rusmidler.

Inspirationsguiden tager afsæt i forståelsesrammen UNG Rusmidler.

Læs om erfaringsopsamlingen her

UNG Rusmidler består af kerneelementer baseret på behandlingsmodellerne U-turn og U18.

UNG Rusmidler har et fundament, som består af det særlige ungesyn og behandlingstilgangen, som sammen med strukturelle elementer og metoder/teknikker udgør kerneelementerne i U-turn og U18.

Inspirationsguiden giver gode råd og konkrete redskaber til at styrke rådgivnings- og behandlingsindsatser til unge med et problematisk brug af rusmidler. Inspirationsguiden indeholder velafprøvede og evaluerede tilgange og metoder, som hjælper mindre kommuner med at oversætte og tilpasse kerneelementerne fra U-turn og U18 til den lokale kontekst.

UNG Rusmidler og inspirationsguiden er udviklet for Socialstyrelsen af SPUK, Pihl og Trine Ry.


 
Hent publikationen