Evalueringen af udbredelsen af behandlingsmodellerne U-turn og U18 til 10 danske kommuner

Center for Rusmiddelforskning2020

U-turn og U18 er modeller for behandling af unge i alderen 15-25 år, der har et problematisk forbrug af rusmidler. Behandlingsmodellerne er implementeret i 10 kommuner fra 2016-2019. Evalueringen har særligt fokus på effekten målt på stoffrihed og erfaringer med implementeringen.

Fra 2016 til 2019 har Center for Rusmiddelforskning haft til opgave at følge implementeringen af den københavnske U-turn model og den aarhusianske U18 model i 2 x 5 kommuner i projektet ”Udbredelse af behandlingsmodeller til unge i misbrug”.

Udviklerne af hhv. U-turn Købehavn og U18 Aarhus har haft til opgave at implementere deres respektive modeller i hver 5 kommuner. Begge modeller bygger på et ungesyn, der omfatter, at den unge først og fremmest mødes som ung frem for misbruger.

Center for Rusmiddelforskning har evalueret implementeringen og effekten af indsatserne i de 2 x 5 kommuner. Evalueringen omfatter en beskrivelse af behandlingsmodellerne og beskriver resultaterne af implementeringen med fokus på stoffrihed og særligt fokus på implementering. Evalueringsrapporten beskriver også behandlingens betydning for de unges trivsel, illegale aktiviteter, kontakt til venner og familie samt til skole og arbejde.

Der er stor forskel på den effekt, kommunerne opnår ved implementeringen af modellerne. I evalueringen opstilles 5 hypoteser, der beskriver nogle mulige årsager til de store forskelle.


 
Hent publikationen