Evaluering af PAV-Forbehandlingsprogrammet

Center for Rusmiddelforskning2020

Prøv Andre Veje (PAV) er et forbehandlingsprogram, der skal motivere anbragte unge til at reducere eller ophøre med et problematisk forbrug af rusmidler. Evalueringen viser, at PAV er svært at implementere, men at medarbejderne efterspørger viden om anbragte unge og rusmidler.

Prøv Andre Veje er udviklet for Socialstyrelsen af Type2dialog på baggrund af erfaringerne fra Projekt Andre Veje, der gennemførtes af Socialstyrelsen for 2010-2013. Projekt Andre Valg var henvendt til unge på sikrede anbringelsessteder. Prøv Andre Veje er rettet mod unge på åbne anbringelsessteder.

Center for Rusmiddelforskning har evalueret implementeringen af Prøv Andre Veje (PAV). Evalueringen viser, at PAV er blevet tilbudt til 59 åbne anbringelsessteder, men at meget få har implementeret programmet. Det er derfor ikke muligt at vise en effekt af PAV.

Evalueringen peger dog på, at der er stor efterspørgsel på viden om anbragte unge og rusmidler, og at medarbejderne sætter pris på at få et fælles afsæt i tilgangen til de unges rusmiddelforbrug.

Evalueringen er foretaget vha. spørgeskemaer og UngMap-kort, der er udviklet af Center for Rusmiddelforskning. Evalueringen omfatter både en implementerings- og en effektevaluering.

Hent publikationen