Erfaringsopsamling UNG Rusmidler

SPUK, Pihl og Trine Ry2020

UNG Rusmidler er et forløb til mindre kommuner, der består af kerneelementer baseret på behandlingsmodellerne U-turn og U18. UNG Rusmidler styrker kommunernes arbejde med unge med et problematisk forbrug af rusmidler. UNG Rusmidler er implementeret i 15 mindre kommuner med fine resultater.

15 kommuner, der ikke har medarbejder- eller målgruppekapacitet til at implementere hele behandlingsmodeller, har implementeret UNG Rusmidler. UNG Rusmidler er et kompetenceudviklingsforløb, der består af kerneelementer baseret på behandlingsmodellerne U-turn og U18.

UNG Rusmidler er udviklet og gennemført af SPUK, Pihl og Trine Ry og har til formål at styrke de medvirkende kommuners behandlingstilbud til unge med et problematisk forbrug af rusmidler. SPUK, Pihl og Trine Ry har også udarbejdet erfaringsopsamlingen.

Implementeringen af UNG Rusmidler viser fine resultater i alle 15 kommuner. 47,6% af de unge angiver, at de havde været stoffrie den seneste uge ved sidste samtale.

Ved indskrivning og udfyldelse af UngMap angav 15,6% af de unge, at de havde været stoffrie i den seneste måned.

Erfaringsopsamlingen er gennemført vha. logbøger, UngMap og TEM-registreringer.


 
Hent publikationen