Praksis for socialt udsatte grønlændere i Danmark – Beskrivelse af Tumit ud fra lovende praksis

Socialstyrelsen2020

Rapporten beskriver Tumit, som er et inklusions- og undervisningstilbud til socialt udsatte grønlændere. Det Grønlandske Hus i Odense står bag tilbuddet i samarbejde med Odense Kommune. Beskrivelsen bygger på redskabet ’lovende praksis’.

Beskrivelsen af Tumit ud fra lovende praksis skal bidrage til at udbrede erfaringer og formidle viden om praksis og metoder målrettet socialt udsatte grønlændere i Danmark. Udgivelsen retter sig særligt mod kommuner og private aktører på området.

Beskrivelsen er lavet på baggrund af interviews med Det Grønlandske Hus i Odense og giver et øjebliksbillede af praksis på tidspunktet for interviewene. Det Grønlandske Hus i Odense og Odense Kommune arbejder løbende med at udvikle deres praksis.

Beskrivelsen af Tumit ud fra lovende praksis er én ud af flere praksisbeskrivelser, Socialstyrelsen udgiver i 2020. Praksisbeskrivelserne har fokus på at beskrive aspekter ved praksis, som bidrager til, at praksis med god sandsynlighed skaber udvikling og velfærd for borgeren. I beskrivelsen af Tumit og andre praksisser vurderes det ikke, hvorvidt praksis er lovende eller ej.

Kort om lovende praksis

Beskrivelse af Siammartoq ud fra redskabet Lovende Praksis - Praksis for socialt udsatte grønlændere i Danmark

Tumit er et tilbud til voksne grønlændere i Odense, som fx modtager kontanthjælp, står uden forsørgelse eller ønsker at søge kontanthjælp. Der er særligt fokus på personer, som er flyttet fra Grønland til Danmark inden for de seneste tre år. Indsatsen består af gruppeaktiviteter og individuel støtte.

Tre overordnede formål med Tumit er, at deltagerne får:

  • Kortere vej til beskæftigelse eller uddannelse
  • Øget livskvalitet og mindsket ensomhed
  • Styrkede sociale færdigheder og handlekompetencer, så deltagerne bedre kan mestre hverdagen, opnår bedre effekt af sociale indsatser og er motiverede for at skabe positive forandringer i deres liv.

Tumit og Det Grønlandske Hus i Odense (Det Grønlandske Hus i Odense)

Socialstyrelsens beskrivelser af praksis målrettet socialt udsatte grønlændere


 
Hent publikationen