Inspirationskatalog. Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Rambøll Management Consulting2019

Kataloget indeholder anbefalinger og erfaringer, der kan anvendes, når man skal tilrettelægge eller drive et behandlingstilbud til børn og unge af forældre med stof- eller alkoholmisbrug.

Inspirationskataloget samler resultater og erfaringer fra projektet: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Der formidles opmærksomhedspunkter, erfaringer og anbefalinger, som kan inspirere kommunale, frivillige og private aktører i arbejdet med at tilrettelægge og rammesætte et tilbud til målgruppen.

Kataloget er udarbejdet med afsæt i en kvantitativ og kvalitativ evaluering af puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.  Det er målrettet ledere, projektledere eller behandlere, der arbejder med behandlingstilbud til målgruppen.


 
Hent publikationen