Indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug

Socialt Udviklingscenter SUS2019

Udgivelsen beskriver tre udvalgte indsatser til borgere, der bor på et botilbud eller en boform for hjemløse, og som både har psykiske vanskeligheder og et misbrug. Udgivelsen er baseret på en screening.

Formålet med undersøgelsen er at indkredse og vurdere, om der er grundlag for at videreudvikle udvalgte indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Målgruppen er nærmere afgrænset til borgere, som enten er på et botilbud, på en boform for hjemløse eller under almenboliglovens § 105 kombineret med serviceloven § 85.

På baggrund af en screening af forskning og lovende praksis beskrives tre indsatser til målgruppen.

Udgivelsen giver desuden et estimat af omfanget af målgruppen og beskriver de udfordringer, som tilbuddene oplever i arbejdet med målgruppen. Den anvendte metode og indkredsningen af relevante indsatser mv. beskrives i særskilte afsnit.

Hver af de udvalgte tre indsatser er beskrevet i en case, der også redegør for opmærksomhedspunkter og udfordringer, som kan opstå ved implementering af den pågældende praksis. Casene beskriver blandt andet indsatsernes aktiviteter, den organisatoriske og ledelsesmæssige forankring, ressourceforbruget, det teoretiske grundlag for indsatsen og det metodiske indhold.

Efterfølgende er seks tværgående principper for indsatserne beskrevet. Der er tre borgerrettede og tre organisatoriske principper:

  • Borgerrettede principper: "At følge borgerens motivation", "At stille noget i stedet for – et fællesskab uden misbrug" og "Harm reduction".
  • Organisatoriske principper: "Fælles faglighed", "Et godt tværgående samarbejde", "At lede og forme organisationen – kompetent faglig ledelse".

 
Hent publikationen