Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi (MST)

Socialstyrelsen2018

Omkostningsvurderingen viser de forventede omkostninger til opstart og drift af Multisystemisk Terapi (MST). Beregningen er foretaget i Socialstyrelsens omkostningsmodel og kan bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Multisystemisk Terapi (MST) ved brug af Socialstyrelsens omkostningsmodel. Omkostningsvurderingen bidrager med viden om, hvor meget en kommune kan forvente, at MST vil komme til at koste at opstarte og drifte. Omkostningsvurderingen kan desuden bruges som input til en budgetøkonomisk analyse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

MST er et intensivt behandlingstilbud, der sigter mod at forhindre, at et ungt menneske begår kriminalitet eller udvikler misbrug. MST inddrager både den unges forældre og øvrige netværk. MST faciliteres som individuelle familieforløb med en varighed på ca. 3-5 måneder.

Omkostningsvurderingen af MST viser, at omkostningerne forbundet med opstart og drift af indsatsen for det specificerede scenarie er ca. 16,2 mio. kr., mens omkostningerne pr. gennemført familie er ca. 150.000 kr. Heraf er 86 pct. af omkostningerne relateret til løn. Følsomhedsanalyser viser desuden, at omkostningerne pr. gennemført familie kan variere fra ca. 135.000 kr. til ca. 168.000 kr.

Omkostningsvurderingen bygger på et scenarie for opstart og drift af MST i en kommune.  Scenariet baserer sig på, at en kommune drifter MST i 5 år med et team bestående af 3 terapeuter, én vejleder og én administrativ medarbejder. Scenariet er opstillet ud fra oplysninger om MST fra Vidensportalen, Socialstyrelsens hjemmeside og Metodecenteret hos MST Danmark. Omkostningsvurderingen følger Socialstyrelsens principper for omkostningsvurderinger. 


 
Hent publikationen