Manual til metoden KRAP

Socialstyrelsen2018

Manual til metoden KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik til voksne med udviklingshæmning på længerevarende botilbud

Manual til metoden KRAP er en handlingsanvisende manual, der giver viden om fremgangsmåder og redskaber til arbejdet med metoden KRAP.

Manualen præsenterer de rammer, der skal være på plads, hvis man ønsker at arbejde med metoden. KRAP er struktureret ud fra den pædagogiske procesmodel Søjlemodellen og består af tre søjler:

  • Søjle 1: Afdækning og registrering
  • Søjle 2: Analyse og forståelse
  • Søjle 3: Ændring og udvikling.

Man skal omkring tre trin i hver søjle for at sikre den nødvendige kvalitet i arbejdet med metoden. De tilhørende refleksionsspørgsmål er en hjælp til at komme rundt om de enkelte elementer i søjlerne.

I manualen eksemplificeres brugen af de obligatoriske redskaber i metoden KRAP og nogle øvrige redskaber beskrives kort.


 
Hent publikationen