Evaluering af tilsynsreformen

Socialstyrelsen2018

Socialstyrelsen har med bidrag fra Ankestyrelsen udarbejdet en evaluering af tilsynsreformen. Evalueringen dækker perioden fra reformens ikrafttræden i 2014 til 2017.

Det blev i forbindelse med den politiske aftale om tilsynsreformen besluttet at gennemføre en evaluering af reformen til brug for den politiske opfølgning. I 2016 udkom en midtvejsevaluering af tilsynsreformen, der dækkede perioden 2014-2015. Den samlede evaluering dækker perioden 2014-2017.

Evalueringen undersøger, om centrale formål med tilsynsreformen er blevet opfyldt. Evalueringen belyser blandt andet:

  • De fem socialtilsyns forudsætninger for at levere et professionelt og uafhængigt tilsyn samt de fem socialtilsyns tilsynspraksis og anvendelse af sanktioner i tilsynet med sociale tilbud og plejefamilier
  • ’Whistleblowerordningens’ anvendelse og bidrag til tilsynet
  • De sociale tilbuds og plejefamiliernes oplevelse af, om socialtilsynet bidrager til læring og kvalitetsudvikling
  • Udviklingen i socialtilsynets kvalitetsbedømmelse af de sociale tilbud og plejefamilierne siden reformens ikrafttræden
  • Udviklingen i anbragte børn og unges trivsel, relationer og skolegang i reformperioden
  • Udviklingen i tilbudsstrukturen i reformperioden


Evalueringen er gennemført af Socialstyrelsen med bidrag fra Ankestyrelsen samt inddragelse af data fra en rapport udarbejdet af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (nu: VIVE). 
Hent publikationen

 

Ankestyrelsens evaluering af socialtilsynet 2018

Anbragte børn og unges trivsel 2016