En vej ind - en gruppebaseret metode til at hjælpe alvorligt kriminalitetstruede unge ind i samfundet. Metodehæfte

DEFACTUM2018

Metodehæftet beskriver i kort form metoden ’En vej ind’, som er målrettet unge med alvorlige kriminalitetsproblemer. Hæftet er målrettet beslutningstagere, der ønsker en hurtig indføring i metoden.

Som led i bekæmpelsen og forebyggelsen af bandekriminalitet igangsatte Socialstyrelsen i 2016 et projekt om afprøvning af metoden ’En vej ind’. Metoden, som er udviklet i Ishøj Kommune, består af et fire måneder langt håndholdt og intensivt gruppeforløb, hvor et af de centrale elementer i forløbet er mentorstøtte. Metoden er målrettet kriminalitetstruede unge i alderen 16 til 30 år.

Metodehæftet retter sig mod alle kommuner med interesse for at anvende metoden. Det beskriver i kort form kerneelementerne i "En vej ind" samt resultaterne af afprøvningen af metoden.

Metodehæftet er udarbejdet af DEFACTUM for Socialstyrelsen.


 
Hent publikationen