Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig, afsluttende evaluering.

Deloitte2017

Evalueringen beskriver 14 kommuners arbejde og erfaringer med at tilbyde sociale akuttilbud til borgere med psykiske vanskeligheder.

Et socialt akuttilbud er et kommunalt forankret, døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor voksne borgere med akut psykisk krise kan henvende sig uden visitation og forudgående aftale. I perioden 2014 – 2017 har satspuljeprojektet ”Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser” været i gang i 14 kommuner landet over. Evalueringsrapporten beskriver de 14 projektkommuners arbejde og erfaringer med sociale akuttilbud.

Formålet med evalueringen er bl.a. at få kortlagt de fordele og virkninger, der er ved sociale akuttilbud, at få viden om de økonomiske effekter samt at få viden om implementeringen af tilbuddene. Evalueringen er baseret på registeranalyse og selvrapportering af både borgere, medarbejdere, projektleder og samarbejdspartnere.

Evalueringen viser blandt andet, at borgere der har benyttet sig af de sociale akuttilbud mener, at tilbuddet øger deres tryghed og understøtter dem i en velfungerende hverdag i eget hjem. Flere borgere udtrykker dertil, at muligheden for at ringe døgnet rundt er betryggende i sig selv, selvom de ikke altid benytter muligheden. Udover borgernes positive vurderinger af akuttilbuddene viser evalueringen også, at borgerne har færre indlæggelser og disse samtidig er af kortere varighed i tiden efter deres første henvendelse til akuttilbuddene, sammenlignet med tiden op til første henvendelse.

Evalueringsrapporten henvender sig til fagpersonale og beslutningstagere, som ønsker at arbejde med sociale akuttilbud i deres praksis. Evalueringsrapporten er udarbejdet af Deloitte for Socialstyrelsen.

I forbindelse med projektet er der desuden udarbejdet en model- og implementeringsguide, som kan inspirere kommuner i implementeringen af sociale akuttilbud. Deri indgår en række opmærksomhedspunkter, relevante overvejelser og tjeklister Der er i guiden præsenteret 2 måder hvorpå man kan etablere sociale akuttilbud. Model- og implementeringsguide


 
Hent publikationen