Sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser i egen bolig, model- og implementeringsguide.

Deloitte2017

Model- og implementeringsguiden beskriver, hvordan man kan etablere og drive sociale akuttilbud for borgere med psykiske vanskeligheder.

Et socialt akuttilbud er et kommunalt forankret, døgnåbent og døgnbemandet tilbud, hvor voksne borgere med akut psykisk krise kan henvende sig uden visitation og forudgående aftale. I perioden 2014 – 2017 har satspuljeprojektet ”Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med psykiske lidelser” været i gang i 14 kommuner landet over. Model- og implementeringsguiden beskriver, hvordan man kan etablere og drive sociale akuttilbud.

Et socialt akuttilbud indeholder tre kerneydelser, som skal være tilgængelige for borgerne:
1. En akuttelefon, der er åben for telefoniske henvendelser døgnet rundt alle ugens dage.
2. Mulighed for, at borgerne døgnet rundt kan møde op i akuttilbuddene uden visitation eller forudgående aftale og modtage akut støtte, omsorg eller rådgivning.
3. Mulighed for, at borgerne kan overnatte i akuttilbuddene, hvis de oplever behov for dette.

I Model- og implementeringsguiden fremgår det endvidere, hvilke faglige tilgange og hvilket metodisk fundament tilbuddet er bygget op omkring. Der er beskrivelser af samarbejdsformer og af, hvordan tilbuddet skal arbejde med synlighed og tilgængelighed for borgere og pårørende.

I guiden præsentes to forskellige organisationsformer. Et socialt akuttilbud kan organiseres som en integreret model, hvor akuttilbuddet fysisk og organisatorisk sammentænkes med et eksisterende socialpsykiatrisk tilbud (ofte botilbud). Eller som en semi-integreret model, hvor akuttilbuddet sammensættes organisatorisk med andre socialpsykiatriske tilbud uden at de har samme beliggenhed.
I guiden er der således en række opmærksomhedspunkter, relevante overvejelser og tjeklister, som kan inspirere og støtte op om implementeringsprocessen. Der er der fokus på kerneydelser og faglige tilgange.

Model- og implementeringsguiden er udarbejdet af Deloitte for Socialstyrelsen. Model- og implementeringsguiden henvender sig til kommunale ledere og medarbejdere, som er interesseret i at implementere sociale akuttilbud.

I forbindelse med projektet er der også udarbejdet en evalueringsrapport, som beskriver tværgående virkninger og erfaringer fra 14 kommuners arbejde med sociale akuttilbud. Evaluering af sociale akuttilbud (pdf)


 
Hent publikationen