Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd2017

Denne guide beskriver, hvordan kommunerne kan bruge CTI-metoden i arbejdet med borgere, der prostituerer sig. Guiden er baseret på erfaringerne fra projektet Exit Prostitution.

SFIs guide beskriver, hvordan kommuner kan etablere indsatser, der effektivt kan hjælpe målgruppen. Det kan både være borgere, som aktuelt ønsker en vej ud af prostitution, og borgere, der oplever fx sociale eller psykiske problemer i forbindelse med prostitution og har behov for sammenhængende hjælp og støtte for at forbedre deres generelle livssituation.

Guiden er baseret på de positive erfaringer med at bruge metoden CTI (Critical Time Intervention) i projektet Exit Prostitution, der er gennemført i Aalborg, Odense, Aarhus og København. Evalueringen fra SFI (marts 2017) viser, at borgerne i projektet oplever en klar forbedring af deres mentale trivsel og en bedre livssituation generelt. Samtidig falder omfanget af prostitution markant.

Exit Prostitution - evaluering af CTI-forløb for borgere med prostitutionserfaring

Nogle borgere, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser, er i kontakt med det kommunale system (fx beskæftigelses- og/eller socialforvaltningen), uden at kommunen kender til borgerens prostitutionserfaring. Andre i målgruppen er slet ikke i kontakt med kommunen, selvom de har behov for støtte. Guiden giver en introduktion til målgruppen af borgere, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser og kan have behov for en målrettet social indsats.

Guiden beskriver ligeledes, hvordan man konkret kan arbejde med at implementere en CTI-indsats i kommuner. Blandt de emner, der tages op, er uddannelse af CTI-medarbejdere, forankring af indsatsen og nogle af de særlige udfordringer, der kan være på prostitutionsområdet.

Om CTI-metoden generelt
CTI-metoden er kendetegnet ved en recovery-orienteret tilgang med fokus på empowerment og borgerens individuelle behov. CTI er en evidensbaseret metode, der tidligere er afprøvet til andre målgrupper, ligeledes med positive resultater.

Implementeringsguiden er udarbejdet for Socialstyrelsen af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.


 
Hent publikationen