Redskaber målrettet SSP-samarbejdet

Socialstyrelsen2017

Publikationen indeholder redskaber målrettet det forebyggende arbejde i SSP-regi, som kan anvendes til at styrke en systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge.

Dette hæfte henvender sig til dig, som arbejder som SSP-konsulent, medarbejder på det kriminalpræventive område i en kommune eller lignende.

Dette hæfte indeholder forslag til to redskaber, som kan bruges inden for det kriminalpræventive område i en kommune. Begge redskaber har særligt fokus på at styrke systematikken i det forebyggende arbejde ift. unge i risiko for at komme i kriminalitet og unge, der er i risiko for at blive en del af problemskabende ungegrupperinger.

De to redskaber er udviklet med baggrund i forskningsbaseret viden om risikofaktorer. Redskaberne er desuden udviklet på baggrund af erfaringer fra medarbejdere, som arbejder med forebyggelsesindsatser ift. børn og unge i risiko.

I hæftet finder du:

  • en kort introduktion til risikofaktorer
  • en beskrivelse af de to redskaber
  • anbefalinger til, hvordan redskaberne kan anvendes og hvilke overvejelser, du kan gøre, hvis du vil bruge dem i din kommune.

Hæftet er ét ud af tre hæfter. De øvrige to hæfter er målrettet hhv. det boligsociale område og skoleområdet.


 
Hent publikationen